Een rondvlucht en -gang over het Erve Nevenzel.

Areal view plus walk round the Nevenzels property.

Erve Nevenzel, gelegen in het Eerder Achterbroek, is een Saksische boerderij welke vrijwel continu werd gepacht van de eigenaren van Kasteel Eerde.

De oriŽntatie van de boerderij is met de voorkant naar het zuiden. Enkele luchtfoto's, gemaakt door Herman Hengelaar, geven een uitputtend beeld van de situering.

Boerderij vanuit het 
Z-O gezien.

De boerderij is idyllisch gelegen in een zogenaamd coulissenlandschap. Het is zeer aanbevelenswaardig, zoals menigeen reeds ontdekte, daar een wandeling te maken.

Oostelijk ligt de Janmansweg vanwaar men achter de schuur langs het erf bereikt. Deze schuur, nu een werktuigenstalling, wordt gebruikt voor stro-opslag.
Iets zuidelijk van deze schuur ligt onder een beukenboom verscholen de `kippenschuur' welke de functies heeft gekregen van houtopslag en jongveestalling.
Noordelijk van de inrit ligt onder het eikenlover verscholen de 'loods', de wagenschuur met garage waarin een stalletje, annex ziekenboegje, voor het jongvee is ondergebracht. Pal voor deze loods is een ronde, gemetselde silo te zien. Voor het ensileren wordt deze niet meer gebruikt, wel om de dieselbrandstoftank te camoufleren.

De boerdrij gezien vanuit 
het Z-W.

Noordelijk van de grote schuur, de ligboxenstal, staat de kapberg, een hooiberg met beweegbaar dak. Voor hooi wordt deze niet meer gebruikt, het is een 'carport' voor de tractoren.

Een blik vanuit het westen 
op de boerderij.

Links van de beukenboom staat op het gazon een opvallend witte bank. Daar op die plek, het lijkt de schaduw van de beukenboom, is het gras steeds meer weelderig dan elders op het gazon. De reden is dat daar vroeger tot aan de tweede wereldoorlog een schaapskooi heeft gestaan. De bodem is daar nog steeds rijker aan grondstoffen voor het gras.
De grote witte rechthoekige erfdelen ten westen zijn de (sleuf)silo's.

Na deze vogelvlucht, een meer nabije aanblik van het erve Nevenzel. We beginnen met de voorzijde van de boerderij.

VOOR

Het jaartal 1887 op de voorgevel geeft aan wanneer de boerderij gerenoveerd is.

DICHTBIJ

Aan de zijkant bevindt zich een waterput.

ZIJ

ACHTER

Karakteristiek voor dit type boerderij is de zogenaamde "onderschuur" aan de achterkant.

ONDERSCHUUR

BEUK

Inhoudsopgave